பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் வழக்கு.. ஜூன் 10க்குள் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் வெளியேற சென்னை ஹைகோர்ட் உத்தரவு!

சென்னை பக்கிங்ஹாம் கால்வாயிலிருந்து ஜூன் 10க்குள் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் வெளியேற வேண்டும் என்று சென்னை ஹைகோர்ட் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

To read more..