Winning and Shortlisted entries

WINNING ENTRIES

28 entries12

FIRST PRIZE | EOTC109: Praveen Raj, Sourav Kumar Biswas, Hyunsik Mun, Logeshwaran Subramanian, Balaji Balaganesan


28 entries24

FIRST PRIZE | EOTC208: Pallavi Deore, Anuja Joshi, Satish Chandran, Shagun Sharma, Simran Arora


28 entries21

THIRD PRIZE | EOTC195: Pratik Daulat, Bina Bhatia, Vini Shah


28 entries20

SPECIAL MENTION | EOTC193: Kruti Shah, Sebastian Trujillo


SHORTLISTED ENTRIES

28 entries

EOTC024 : Mona Jain, T.R.Radhakrishnan, Lushvin Kummar, Nivedhana.B


28 entries2

EOTC044: Prajakta Chakravarty, Aditya Mandgaonkar, Meghana Patel, Rajvardhan Jadhav


28 entries3

EOTC059: Roshni Udyavar Yehuda, Ar. Rajeev Tayshete, Ar. Sneha Tayshete, Ar. Charvie Mehta, Ar. Prajkta Adhikari


28 entries4

EOTC063: Depanshu Gola, Abhimanyu Singhal


28 entries5

EOTC070: Chiara Chiodero, Virsingh Kawarchhatri, Srinidhi Srinivasan


28 entries6

EOTC078: Umesh Wakaley, Prachi Wakaley, Mrunmayee Pande, Meghana Hegde


28 entries7

EOTC090: Dr. SUPTENDU P. BISWAS, VINA VERGHESE BISWAS. SAURABH SINGH, SHAYAN RASHID


28 entries8

EOTC094: Rahul Shinde


28 entries9

EOTC101: Sriram Ramakrishnan, Dr.Maithreyi Swaminathan, Pranap S, Diviya Kaarthick


28 entries10

EOTC105: Meghana Dutta, Ashok Dutta, Shoji Antony


28 entries11

EOTC106: Abhisshek Vaidyanathan Singiri, Nithya Rajendran, Naushad, Rishi, Jayashri


28 entries13

EOTC119: Sunjana Thirumala Sridhar, Nasim Amini, Tahaer Zoyab


28 entries14

EOTC120: Harini, Anupama, Kaushika, Nivedita, Arvind Samuel


28 entries15

EOTC123: Rohit Salunke, Sonu Salunke, Yogita Kaswa


28 entries16

EOTC150: Anupama Mohanram, Jaideep Vivekanand, M.S.Venkatesan, Akshitha Kareti, Srinidhi Bharadwaj Santhanakrishnan


28 entries17

EOTC158: Sandip Patil, Tapan Modi, Janki Gonawala, Dipti Sharma


28 entries18

EOTC167: Arpita Kothari, Merlin Noronha, Melani Almeida


28 entries19

EOTC179: Ravi Anand Loknath, Sagar Mehta, Vaishnavi TG Shankar


28 entries22

EOTC197: Prera Vaishnav, Lohita Turlapati, Niyati Mannari, Arunima Sen


28 entries23

EOTC207: Nivedhitha A, Angelin Shinola, Janani, Shehnaz Mubeen, Sindhu


28 entries25

EOTC230: Shilpi Jain, Shitesh Arihunta


28 entries26

EOTC239: S.K. Das, Moulshri Joshi, Suditya Sinha, Amritha Ballal, Girisha Sethi


28 entries27

EOTC240: Gandhali Tipnis, Vaibhav Abhang, Resham Makhija, Priyanka Kapoor, Neha Mungekar


28 entries28

EOTC242: Rohini Raghavan, Harish Ramakrishnan, Vinod Ramanarayanan